4V2 קלאסי

4V2 קלאסי:

בשטח ריבועי של 8*8 עד 12*12 עומדים ארבעה שחקני התקפה נגד שני שחקני הגנה במרכז. 

מטרת התרגול היא להחזיק בכדור כמה שיותר זמן תחת לחץ של שני שחקני הגנה. שחקן הגנה שנגע בכדור מחליף תפקיד עם שחקן התקפה


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

הגבלת שטח

הגבלת מסירות ומטלה גופנית


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

צירופים

מנח גוף נכון

שתי רגליים

ריכוז

זוויות מסירה נוחות