יתרון זמני

יתרון זמני ( ניצול חלון הזמן של יתרון מספרי בהתקפה מתפרצת):

על חצי מגרש צר משחקים 3V2 כאשר שני שחקני הגנה נוספים נמצאים במרוץ חזרה להגנה כדי ליצור יתרון של 4V3. ברגע ששחקני ההתקפה יצאו קדימה, שני שחקני הגנה במרחק של 5 מטרים מאחור מתחילים לחזור במהירות, מטרת ההתקפה לנצל את חלון הזמן הקצר שיש לה יתרון מספרי ולנסות להבקיע שער
 

נקודות מפתח:

יציאה להתקפה מהירה
קבלת החלטות טובה
השהיה בהגנה
חזרה מהירה של מגנים
סיומת
צירופים