4V2 מעברים למהלכי התקפה 4V2

4V2 מעברים למהלכי התקפה 4V2:

חלק את השחקנים לקבוצות של שישה שחקנים

תרגול על חצי מגרש, בשטח רחבת ה 16 יוצרים שטח ריבועי 10*12 בו משחקים 4V2

בצד  הנגדי עומדים שני שחקני הגנה וארבעה שחקני התקפה במוכנות למעבר

החזקת הכדור ברחבה מתבצעת בשתי נגיעות, צמד שחקני ההגנה מחלצים כדור ומוסרים לאחד מארבעת שחקני ההתקפה מהעבר השני

ארבעת שחקני ההתקפה צריכים להבקיע שער מול שני שחקני הגנה

לאחר שהמהלך מסתיים מתחילים מחדש, לאחר פרק זמן מסויים מחליפים תפקידים בין המגנים לשחקני ההתקפה או מחליפים שישיות שלמות לאחר מספר חזרות


נקודות מפתח:

מעברים מהירים

סיומת

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

קבלת החלטות 

הגנה אינטנסיבית

זוויות מסירה

יצירת שטחים וכניסה לשטחים