Rondo ספציפי סיומת בשליש קדמי

Rondo ספציפי סיומת בשליש קדמי:

בשטח של 40*35 מטרים, מחלקים את המגרש לארבעה חלקים שווים ( ראה איור)

חלק את השחקנים לשמונה שחקני התקפה מול שישה שחקני הגנה

הקבוצה האדומה של התוקפים מאורגנים במבנה של בלם, שני מגנים, שני שחקני קו ושני קשרי אמצע

מולם הקבוצה המגנה, עם שני בלמים ושני קשרי אמצע ושני שחקני הגנה נוספים שנמצאים לצידי השער ויוצאים להגן כשמגיע הזמן

מטרת הקבוצה המגנה היא למנוע את משחק הצירופים וההתקדמות לכיוון השער

הקבוצה התוקפת נמצאת ביתרון מספרי וצריכה לחבר מסירות עד לחלוץ. כשהכדור מגיע לחלוץ שני שחקני הקו מצטרפים אליו למהלך סיום מול שני שחקני הגנה שיוצאים אליהם מקו השער ל 3V2


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

מנח גוף מתאים בקבלת הכדור

צירופים

תקשורת

תיאום במשחק הגנה

ניצול יתרון מספרי

סיומת