3V2 + 3V2 שבירת קווים וסיומת

3V2 + 3V2 שבירת קווים וסיומת:

תחום שטח מתאים לקבוצת הגיל מחוץ לרחבת השער. יש ליצור שלושה טורים של שחקני התקפה עם שני שערים קטנים (ראה איור). קבוצת ההגנה מתחלקת לשני קווים. קו ראשון, שני שחקנים עומדים על קו וצריכים למנוע מעבר של כדור או שחקן עם כדור על ידי שיתוף פעולה בצמד ועבודה קומפקטית. במידה ושחקני ההתקפה הצליחו לשבור את הקו הראשון הם עוברים ל 3V2 נוסף מול שחקני ההגנה שעומדים על קו רחבת ה 16 במטרה לנצל את היתרון המספרי ולנסות להבקיע שער. לאחר כל תרגולת השחקנים בקווי ההגנה מחליפים תפקידים. אם שחקני קו ההגנה הראשון חילצו כדור הם צריכים לנסות ולהבקיע בשערים הקטנים

וריאציה:

שינוי גודל המעבר של הקו הגנה הראשון

שינוי כמות השחקנים

שחקן התקפה נוסף ממתין בקו השני ויוצר 4V2


נקודות מפתח:

תבניות תנועה התקפיות בשלשות

קבלת החלטות נכונה

כדרור איכותי

מסירות ונגיעה ראשונה איכותית

סיומת

ריכוז