התנהלות נכונה מול ההורים, מפתח להצלחה

פגישה יעילה בין מאמן להורה שנערכת בטרום העונה יכולה ליצור בסיס מוצק לעונה איכותית. 

 הורים תומכים ומבינים הם כוח אדיר שיכול לדחוף את השחקן קדימה במידה וההתנהלות היא נכונה. 

מידע על שחקן:  מידע רפואי (כגון אסטמה, אלרגיות, פציעות האחרונות), ניסיון קודם בקבוצות אחרו ומצבים משפחתיים, כגון משמורת, שעשויה להשפיע על השתתפותו של ילד בהסעות לאימון. להימנע מפרטים שאינם מתייחסים לתפקיד שלך כמאמן.

מידע הורה: זה חשוב להיות מסוגל להגיע להורים במקרה חירום. מאמנים צריכים לקבל מכל אחד מספרי הורה בית, בעבודה ובטלפון נייד. כדי לשפר תקשורת נוספת, להשיג כתובות דואר אלקטרוני, אם יש.

שיחת פתיחה ונהלים עם כל ההורים: יש לזמן את כל הורי השחקנים ולהעביר בפגישה את דרישות המועדון מהשחקנים, הדרישות מההורים ואת הרקע על מה שהולך להתבצע במהלך העונה.