קודים להתנהגות ערכית של המאמן

קודים להתנהגות ערכית של המאמן:

1. אני אכבד את הזכויות, הכבוד והערך של כל השחקנים במטרה להבטיח התייחסות שווה לכולם באותה מידה.

 2. אני מבטיח שהשחקנים יהיו מעורבים בסביבה חיובית, וכי המשחק והאימון תהיה חוויה חיובית ומהנה.

 3. אני אכבד את האינדיווידואליות של כל השחקן ואעזור להם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

 4. אני אהיה הוגן, מתחשב וכנה עם כל שחקנים.

 5. אני אהיה מקצועי ואקבל אחריות על מעשיי, יעודד את השחקנים להפגין את אותן איכויות.

 6. אהיה מחוייב לקבוצה שלי ולעצמי. אמשיך לשפר את ידע המשחק באמצעות לימודים ותוכניות הכשרה.

 7. אני יאמן את השחקנים שלי לשחק במסגרת הכללים וברוח משחק הכדורגל.

 8. אני יימנע מכל צורה של התעללות אישית בשחקנים שלי. בנוסף להיות מודע לכל צורה של התעללות מכוונת כלפי השחקנים שלי כל עוד הם תחת אחריותי.

 9. אני אספק סביבה בטוחה לאימונים ותחרות, על ידי הבטחת הציוד ומתקנים העומדים בתקני הבטיחות.

 10. אני אראה דאגה וזהירות כלפי שחקן חולה או פצוע ולא אאפשר השתתפות באימונים ותחרות רק בעת הצורך.

 11. אני אפעל באופן אחראי ואקבל אחריות מלאה על המעשים שלי.