צירוף, עקיפה ובעיטה

צירוף עקיפה ובעיטה:

מסדרים שני טורים בצבע אדום מצד ימין ושמאל של הרחבה. ארבעה שחקנים כחולים שמתחלפים כל מספר דקות עומדים זה מול זה במרחק של 5 מ'. שחקן אדום מצד שמאל מתחיל את התרגיל במסירה לשחקן הכחול שלשמאלו ויוצא לעקיפה מסביב לשחקן הכחול הימני. השחקן הכחול שמקבל כדור מהאדום מוסר לכחול שמולו מקבל חזרה בנגיעה ומכניס כדור לבעיטה לשחקן האדום שעקף. לאחר מכן יוצאים מצד שני באותו האופן.

נקודות מפתח:
מסירה איכותית
נגיעה ראשונה
בעיטה
סיומת
דיוק