שמירה על הכדור ופיתוח ערנות

שמירה על הכדור ופיתוח ערנות :

את המשחקון הבא ניתן לשלב גם כקטע בחימום.

יוצרים שטח ריבועי מותאם בגודלו לקבוצת הגיל שמתאמנת, כל שחקן עומד עם כדור משלו בתוך השטח.

כל שחקן צריך לשמור על הכדור האישי שלו בזמן שהוא מנסה תוך כדי גם להעיף את הכדורים של השחקנים הנוספים שנמצאים בשטח. 

שחקן שהכדור שלו עף יוצא מהשטח ומוביל כדור  במסלול שהוכן מראש עד שהמשחקון מסתיים. שחקן שנשאר עם כדור אחרון הוא המנצח.

וריאציה:
ניתן ליצור 2 או 3 שטחים ואז שחקן שמעיפים לו את הכדור עובר לשטח השני וממתין כל שחקן נוסף שנפסל מצטרף אליו ושם גם נערך משחקון דומה. 

פעולה זו מקנה הזדמנות נוספת לשחקנים ועוד מנצחים בשטחים החדשים

שינוי גודל השטח

חלוקה לשני צבעים, כל קבוצה משתפת פעולה לשמור על הכדורים שלה ומתחרה ביריבה

נקודות מפתח:
 ערנות ודריכות לסביבה
 שמירה על כדור, דגשים לטכניקה נכונה
 כדרור
 לקיחת סיכונים

ראש מורם

יצירתיות

אגרסיביות