ארגון בהגנה

ארגון בהגנה:

צור שטח ריבועי בגודל של 30*30 חלק אותו לשטח עיקרי ועוד שטח מלבני קטן יותר 5*30

בשטח הגדול עומדים ארבעה שחקני התקפה מול ארבעה שחקני הגנה. 

המטרה של שחקני ההגנה היא לא לאפשר לשחקני ההתקפה להעביר מסירה לשחקן המטרה שממתין בשטח העליון. המסירה חייבת להיות שטוחה

יש לעודד את השחקנים לבצע מספר פעולות חיוניות. תמיד שחקן ראשון יבצע לחץ על מוביל כדור, שחקן שני יעזור בחיפוי ושחקן שלישי ייצור איזון במטרה לכפות על היריב לשחקן בכיוון אחד.


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחקון

שינוי כמות שחקני ההתקפה/הגנה


נקודות מפתח:

מבנה קומפקטי

תיאום ותקשורת

לחץ על מוביל כדור

עמידה מול הכדור והובלת היריב לכיוון רצוי