1V1V1 במשולש

שלושה שחקנים בצבעים שונים משחקים אחד על אחד, לכל שחקן שער של שני מטר. המטרה היא לכבוש כמה שיותר שערים ולהגן כל אחד על השער שלו. לאחר מכן ניתן לפתח את המשחק ולהחליף את השער לקונוס עומד ואז הכיבוש הוא הפלת הקונוס וכך גם משיגים תרגול לדיוק המסירה או הבעיטה. ניתן על שטח גדול לשחק בחוליות של 2V2 או יותר. 


נקודות מפתח:

שמירה על כדור

כדרור איכותי בשתי רגליים

ערנות

שינוי כיוון ומהירות

דיוק