3V2 לאחר התארגנות ומאמץ

3V2 לאחר התארגנות ומאמץ:

מסדרים 3 סולמות קואורדינציה לפי האיור או מסלול מכשולים אחר. שלושה טורים של תוקפים ו שני טורים של הגנה. בהכרזת המאמן שחקני ההגנה יוצאים ספרינט לכיוון הקונוסים, מקיפים ויוצרים הגנה קרובה אחד לשני עם חיפויים. שלושת שחקני ההתקפה לאחר סיום העבודה בסולם מנסים לכבוש במהירות כאשר הכדור תחילה נמצא אצל הקשר במרכז ועל השחקנים באגפים לבצע תנועה חדה ומהירה כדי לקבל כדור או ליצור שטח פנוי לשחקן עם הכדור ללכת ולכבוש.

נקודות מפתח:
דיוק בתנועות גופניות על הסולמות
התארגנות מהירה של שחקני הגנה והתקפה
נגיעה ראשונה איכותית
זוויות מסירה נוחות
מסירות מדוייקות ומהירות

פינוי שטחים, עקיפות, מסירות כפולות, איום על השער מרחוק

תיאום הגנתי ותקשורת טובה בין צמד הבלמים

שיתוף פעולה עם השוער