הגנה בחסרון מספרי 3V2+2

הגנה בחסרון מספרי 3V2+2:

על חצי מגרש מחלקים את השחקנים לשתי קבוצות, שחקני הגנה בלמים ומגנים ושחקני התקפה בחוליות של שלוש

בלמים על קו ה 18, שחקני התקפה 15 מטרים מהם ועוד שני מגנים שנמצאים 5-10 מטרים משחקני ההתקפה

שלושה שחקני התקפה עומדים במרחק של 20 מטרים מהשער, ומקבלים מסירה מהשוער

ברגע ששחקן ההתקפה נגע בכדור, שני שחקני ההגנה הרחוקים ביותר צריכים לחזור במהירות ולעזור לשחקני ההגנה בחסרון לעמוד ולמנוע משחקני ההתקפה להבקיע שער. על צמד הבלמים לנסות ולעכב את שחקני ההתקפה על מנת לאפשר למגנים לחזור וליצור יתרון מספרי על היריב


פיתוח תרגיל:

שינוי כמות שחקני ההתקפה או ההגנה

שינוי המרחק בין השחקנים

צמצום השטחים

הגבלת זמן


נקודות מפתח:

עיכוב היריב

כיסוי וחיפוי מתאים 

חזרה מהירה של המגנים בכיוון המתאים

לאפשר לשחקני ההתקפה לשחק הצידה בלבד