הגנה ביתרון ומעבר להתקפה בחיסרון

2V3 מעברים ל 1V2:

על שטח של חצי מגרש משחקים 3V2 שני קשרים באמצע מתחילים התקפה מול שלושה שחקני הגנה וצריכים להבקיע בשער הגדול. במידה ושחקני ההגנה זכו בכדור עליהם למסור כדור לאחד השחקנים שנמצא בקווים. השחקן שמקבל בקו יוצא  להתקפה נגד שני שחקני הקישור ומנסה להקיע לאחד משלושת השערים הקטנים.

המשחקון עוזר לשחקנים להבין את חשיבות הנעת הכדור וחשיבות המבנה עם מהירות ותגובה מהירה.

וריאציה: 

ניתן לאפשר לשני שחקני הקו להצטרף לקשרים וליצור 4V3.

שלושת שחקני ההתקפה יכולים להשתמש בהם גם ביציאה להתקפה נגדית וליצור מצב של 5V3