שמירה על הכדור וערנות לסביבה

שמירה על הכדור וערנות לסביבה:

את המשחקון הבא ניתן לשחק גם כמשחק חימום לפני תחילת אימון. מחלקים כדור לכל שחקן וכל השחקנים צריכים לעמוד בתוך שטח מוגדר. המטרה היא שכל שחקן שומר על הכדור שלו ותוך כדי צריך להעיף מהשטח את הכדור של השחקנים האחרים. שחקן שהכדור שלו עף יוצא מהשטח ומוביל כדור עד שהמשחקון מסתיים. שחקן שנשאר עם כדור אחרון הוא המנצח.

וריאציה:
ניתן ליצור 2 או 3 שטחים ואז שחקן שמעיפים לו את הכדור עובר לשטח השני וממתין כל שחקן נוסף שנפסל מצטרף אליו ושם גם נערך משחקון דומה. פעולה זו מקנה הזדמנות נוספת לשחקנים ועוד מנצחים בשטחים החדשים

נקודות מפתח:

ראש מורם
ערנות ודריכות לסביבה
שמירה על כדור
כדרור
לקיחת סיכונים