1V1+1 התמודדות בשטח מלבני

1V1+1 התמודדות בשטח מלבני:

מאמן נמצא עם הכדורים כאשר בכל פעם יכנסו למלבן שני שחקנים, מגן ותוקף. מצידי המלבן ישנם שני תומכים. המאמן מכניס כדור לשחקן האדום ההתקפי והוא צריך להשתחרר מהשומר שלו, לתומכים אסור להתערב במשחק. לשחקן ההתקפה יש אפשרות להעזר בתומך ולעשות דאבל פס ולקבל כדור עומק מול שוער או לבצע הטעיה לכיוון התומך ולצאת לבד.

נקודות מפתח:
מסירה מדוייקת
מסירה כפולה
תנועת עומק
שמירה על כדור
שינוי כיוון ומהירות
הטעיות
נגיעה ראשונה