2V1 ל1V1 ריאל מדריד (זידאן)

2V1 ל1V1 ריאל מדריד (זידאן):

סדר שלושה שחקני הגנה, אחד מגן מול השער מפני שני תוקפים ועוד שני שחקנים בודדים שמגנים על 1ער קטן 1V1. זוג התוקפים יוצא למהלך התקפי מול מגן בודד, מיד לאחר סיום המהלך כל אחד מהתוקפים יצא לצד מסויים סביב המוט, לוקח כדור והולך ל 1V1 מול שחקן הגנה ששומר על שער קטן. 


פיתוח תרגול:

שינוי ל 3V2 ו 2V1

הגבלת זמנים

שינוי שטח


נקודות מפתח:

עמדת מוצא

קריאת מהלכים וקבלת החלטות

תזמון נכון 

אגרסיביות

סגירת זוויות מסירה

הובלת התוקף מחוץ לאזור סכנה