2V2 התמודדות מול מגן פאסיבי

2V2 התמודדות מול מגן פאסיבי:

סדר שני מגרשים קטנים עם שערים בינוניים בצד של המגנים ועוד שני שערים קטנים בצד של התוקפים. שטח המגרש 15*15

מרחק בין הבלם, לקשר האמצע הוא 10-15 מטרים

סדר את השחקנים בהתאם למתואר באיור. התרגול מתחיל ממסירה של בלם לקשר אמצע שמבצע השתחררות, עוצר את הכדור ברגל המתאימה ונפתח עם הגוף והמבט למשחק לפנים. קשר האמצע מבצע מסירה לשחקן ההתקפי בקו ויוצא להצטרפות מהירה מול המגן. באותו זמן המסירה של קשר האמצע לשחקן ההתקפה, שחקן הגנה נוסף שממתין חוזר במהירות למשחק הגנה במטרה ליצור 2V2 ולמנוע יצירת מצב על ידי יתרון מספרי. במידה ושחקני ההגנה מצליחים לחלץ כדור, יש באפשרותם לנסות ולהבקיע במשחק מעבר אל השערים הקטנים. לאחר הנסיון יוצאים בצד השני

שחקן שתפקד כבלם, יוצא לעמדת הקשר, הקשר יוצא לעמדה התקפית והשחקן התוקף חוזר לטור הראשוני. 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים לקראת קבלת הכדור

משחק מהיר

הצטרפות ומעברים מהירים

קבלת החלטות

מבט מעבר לכתף לקראת קבלת המסירה

שינוי מהירות לאחר עצירת הכדור