3+2V3+2 הגנה בשלישיות ומעברים מהירים

3+2V3+2 הגנה בשלישיות ומעברים מהירים:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של חמישה שחקנים.

סדר שטח 30*20 מטרים. בתוך השטח משחקים 3V3, בכל קצה עומדים שחקן כחול ושחקן צהוב עם כדורים.

המטרה של הקבוצה התוקפת היא לעבור בכדרור את קו הסיום של הקבוצה המגנה, מהלך זה מזכה אותם בנקודה.

שחקן שעומד בקצה השטח עם כדור רשאי להכנס למשחק לאחר ששחקן מהקבוצה שלו הצליח לעבור את קו הסיום, שני השחקנים הנותרים מצטרפים אליו.

הקבוצה המגנה צריכה לבצע מעבר מהיר ולנסות למנוע מהם להגיע לקצה הנגדי ולהשיג עוד נקודה.

השחקן שנכנס למשחקון יכול לנצל את היתרון של מיקום שחקני ההגנה ולכדרר לשטחים ריקים על מנת להגיע לקו הסיום בקלות.


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

ערנות וקבלת החלטות

צירופים

תקשורת

מעברים מהירים מהגנה להתקפה וההפך

מבנה נכון במשחק הגנה, חיפויים כיסויים ולחץ על מוביל כדור