3V1 בשטחים סגורים

1V3 בשטחים סגורים:

מארגנים שלושה או ארבעה שטחים של 15 על 10 מטר. טור אדום של תוקפים עם כדורים בחוץ ובכל שטח מלבני עומד שחקן הגנה כחול. שחקן אדום יוצא בכדרור במטרה להגיע לשטח האחרון ולעבור את השחקן שבו. לשחקן ההגנה הצהובה אסור להמשיך בהגנה לאחר שהתוקף עבר את הקו. לאחר מספר דק' מוגדר מחליפים תפקידים.  

וריאציה:

זוג תוקפים יוצא נגד מגן בודד

זוג תוקפים נגד זוג מגהים בכל שטח


נקודות מפתח:

תזמון בתיקול

חיפויים

דריכות

צעד ראשון

עמידה נכונה

שינוי כיוון ומהירות

הטעיות