4V4 עיכוב והתארגנות

4V4 עיכוב והתארגנות:

סדר מגרש 33*50 מטרים, שני שערים עם שוערים. מציבים 4 קונוסים או מוטות בפינות המגרש.

שני שחקנים עומדים מול השוער וחצי השני ארבעה שחקני התקפה מוכנים להתמודד מול שני שחקנים.

השוער מתחיל את התרגול במסירה לאחד משחקני ההתקפה, מיד שני השחקנים הנוספים שעמדו בחלק הקדמי צריכים לבצע ריצה מהירה סביב הקונוסים 

בנסיון להגיע בזמן ולעזור לחבריהם להתמודד מול ארבעת שחקני ההתקפה לפני שהצליחו להבקיע שער. 

לאחר מכן מחליפים תפקידים. משחקים לפרקי זמן קצרים, מקפידים על התאוששות מתאימה לאחר 2-3 דק'.


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

הגבלת זמן להתקפה

קבוצה שמחלצת יכולה לתקוף לצד השני

שינוי מרחקי הריצה בחזרה להגנה

מסירות שונות של השוער אל שחקני ההתקפה 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

צירופים

נגיעה ראשונה איכותית

מעברים מהירים

שימוש מתאים בעקרונות משחק הגנה

עיכוב

לא לאפשר ליריב ליצור מצב