4V4 +2: קומפקטיות  וכיסויים

4V4 +2: קומפקטיות  וכיסויים:

סדר שישה שטחים 3*8 מטר. בכל צד עומדים רביעיית הגנה כל אחד בשטח שלו יחד עם שני שחקני התקפה של היריב. לכל קבוצה יש שני שערים קטנים שעליהם הם צריכים להגן מפני שני שחקני ההתקפה שעומדים בשטח שלהם. על הקבוצה שמחזיקה בכדור להזיז את הכדור מצד לצד בכדי ליצור ערוץ דרכו יהיה אפשר להכניס מסירה לשחקן ההתקפה שצריך לסיים מול השער הקטן. כאשר הכדור יוצא או נחסם הניסיון עובר לקבוצה השנייה.

פיתוח תרגיל:

כאשר הכדור עובר אל אחד מצמד שחקני המטרה, הוא חייב לשחק בנגיעה אחת לבן זוג שלו שצריך לסיים אל השער הקטן

 

נקודות מפתח:

 מסירות מדוייקות מהירות

 נגיעה ראשונה איכותית

צירופים

 ראש מורם

 קומפקטיות

 לחץ על מוביל כדור

 חיפויים