מתפרצות ויתרון מספרי

מתפרצות ויתרון מספרי:

חלק את השחקנים לרביעיות בצבעים שונים

סדר 4 שערים קטנים בפינות המגרש ליד סימון הקרן, צור מגרש של 15*10 בו משחקים 2V1 (ראה איור)

במגרש גדול יותר משחקים עם שני שערים מקו רחבת ה 16 ועד למחצית המגרש. 

קבוצה מגנה של שני שחקנים מול שלושה שחקני התקפה. 

התרגול מתחיל ב 2V1 במטרה לכבוש בשערים הקטנים, מיד לאחר שהסתיים המהלך השוער במגרש הגדול מוסר כדור לאחד משלושת שחקני ההתקפה למתפרצת.

שני שחקני ההתקפה שסיימו 2V1 רצים במהירות לנסות לעזור לחבריהם בחסרון מספרי בהתקפה המתפרצת של ה 3V2

במידה והקבוצה המגנה הצליחה לחלץ כדור או שהמתפרצת לא הצליחה ניתן לאפשר לקבוצה המגנה לתקוף בחזרה במצב של 4V3

כשהמהלך מסתיים הקבוצות יוצאות להתארגן ומיד נכנסות לעמדות שתי קבוצות חדשות והתרגיל מתחיל מחדש מ 2V1


נקודות מפתח:

מעברים מהירים

ניצול יתרון מספרי

מסירות אכותיות

תזמון

יישום עקרונות הגנה והתקפה בזוגות ושלישיות

תיאום ותקשורת