שבירת קווים בתנועה אלכסונית שלישיות

שבירת קווים בתנועה אלכסונית שלישיות:

על חצי מגרש מסדרים שלושה טורים. בקו ה 18 יש למקם ארבע מטרות דמות או קונוסים על מנת ליצור קו הגנה. שחקנים רק לשחקני הקו C ו - B יש כדור

שלושת השחקנים יוצאים בתנועה לכיוון השער, שחקן A רץ ללא כדור, שחקנים B ו - C בכדרור. לקראת קו ההגנה שחקן A שובר בתנועה לאכסונית לאחד הצדדים שהחליט לבחור וזה מחייב את השחקן שבצד הנכון למסור לו כדור עומק בין שחקני ההגנה ולהצרף אל הרחבה. שחקן A מיישר את הכדור ומוסר כדור רוחב לשחקן B שמסר לו והצטרף פנימה לרחבה. 

באיור ניתן לראות כי שחקן A ביצע תנועה לכיוון שחקן B וביצע איתו את מהלך ההתקפה. שחקן שלא נדרש להכניס כדור עומק ממשיך בכדרור מהיר בין דמויות ההגנה ומבצע מסירה/ בעיטה מדוייקת אל השער הקטן ולאחר מכן חוזר לטורים.


פיתוח תרגיל:

החלפת תפקידים

סיומת של שחקן A

שחקן שלא מסר עומק הופך למגן נגד שחקן A


נקודות מפתח:

תזמון בתנועה ומסירה

נגיעה ראושנה איכותית

סיומת

מסירה איכותית