תבנית התקפה גרמנית במבנה Y

תבנית התקפה גרמנית במבנה Y:

על חצי מגרש יש למקם את השחקנים ( ראה איור).  שחקן A ושחקן B במרחק של 10 מטרים. שני שחקנים נוספים בפינות הרחבה

השחקנים מבצעים מספר צירופים מורכבים וסיומת לשער

שחקן A מבצע מסירה כפולה עם שחקן B ומוסר כדור אלכסוני לשחקן C בקצה הרחבה

שחקן B לאחר הצירוף עם A יוצא בתנועה לתמיכה בשחקן C

שחקן C מבצע מסירה כפולה עם שחקן B ומוסר לשחקן D

שחקן D מקבל את הכדור לאחר השתחררות לכיוון המרכז ומכניס כדור עומק אלכסוני לשחקן B שמסיים מול השער

שחקן A נכנס למשבצת של שחקן B, B ל בC ושחקן D חזרה לטור
 

נקודות מפתח:

להתקיף במהירות

נגיע ראשונה איכותית

משחק צירופים

ריכוז

תזמון נכון בתנועה