תרגול ספציפי - המשחק מאחור

תרגול ספציפי - המשחק מאחור:

מגן 1, 2 ו 3 מחליפים מסירות בינהם עד שהמאמן מכריז מגן 1 או 3 שצריך למסור דרך הכיפות לבלם המתאים. המגן שמסר את הכדור לבלם ממשיך בריצה לכיוון הבלם על מנת לסגור אותו ולגרום לו לתפקד תחת לחץ. הבלם מוגבל ל 2 נגיעות וצריך להעביר את המסירה לבלם 2 כאשר גם מגן 2 מצטרף ללחץ דרך הערוץ במרכז. כאשר הכדור עבר ממגן למגן דרך הבלמים, מארגנים מחדש ומתחילים שוב עד לקריאה של המאמן.


נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

נגיעה ראשונה איכותית

לחץ

מנח גוף נכון בקבלת הכדור

תזמון