2V1 מעברים וסיומת

2V1 מעברים וסיומת:

חלק את השחקנים לקבוצה של ארבעה תוקפים ושני מגנים

מגרש באורך 30 מטרים מחולק לשניים. בכל חצי עומד מגן ושני תוקפים 2V1 ובמגרש כולו 4V2

התוקפים צריכים לחבר צירופים מצד אחד לצד השני ולהבקיע. אם שחקני ההגנה הצליחו לחלץ כדור הם רשאים להבקיע שער בצד הנגדי


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שחקן תוקף יכול להצטרף לחלק הקדמי ושחקן הגנה אחריו בכדי ליצור 3V2

הוספת שחקן הגנה נייד נוסף בכדי ליצור 4V3


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה

צירופים

סיומת

תקשורת