2V2 שינוי צד וסיומת תחת לחץ

2V2 שינוי צד וסיומת תחת לחץ:

סדר שטח ריבועי בהתאם לקבוצת הגיל יחד עם תיבת ה 16 (ראה איור) . חלק את השחקני לשני צבעים, שחקני הגנה ושחקני התקפה

שחקן התקפה בצד שמאל עם כדור ושחקן הגנה ללא כדור במרחק 5-7 מטרים.

בצד השני באופן דומה עומד שחקן התקפה ולידו שחקן הגנה. 

שחקן ההתקפה עם הכדור צריך למסור כדור לשחקן ההתקפה בצד שני, שחקן ההתקפה צריך לקבל את הכדור תחת לחץ של שחקן הגנה ולנסות להבקיע או למסור לשחקן שמסר לו והצטרף. שחקן ההגנה שעומד ליד השחקן עם הכדור צריך להקשות עליו ולנסות להפריע לו למסור את הכדור לצד שני, אם לא הצליח לחסום את המסירה הוא ממשיך בשמירה עליו והצטרפות לבן זוג שלו. 


נקודות מפתח:

תנועה לקבלת כדור + מנח גוף מתאים

נגיעה ראשונה איכותית

מסירות איכותיות ( קצרות ארוכות)

סיומת

קבלת החלטות טובה