3V3 מתפרצות, תמיכה מהקישור

3V3 מתפרצות, תמיכה מהקישור:

תרגול על חצי מגרש, על רחבת ה 16 עומדים בלם וחלוץ, בחצי המגרש נמצאים שני שחקני קו התקפיים ושני מגנים.  המאמן מגיש כדור ארוך לכיוון החלוץ, רק כאשר החלוץ נוגע בכדור שחקני ההתקפה יכולים להצטרף ואחריהם במרחק של שלושה מטרים לפני יוצאים המגנים. החלוץ צריך לשמור על הכדור ולצרף למשחק את שחקני הקו למהלך התקפי מול השער.


פיתוח תרגיל:

הוספת שערים קטנים ולאפשר לשחקני ההגנה אפשרות לחלץ כדור ולכבוד במעבר מהיר

גיוון בסוג המסירות לחלוץ

נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית

יצירת יתרון מספרי 

תזמון ביציאה ותגובה מהירה

קבלת החלטות

יצירת שטחים
סיומת
משחק צירופים