3V3 +7 שיפור החזקת הכדור קשרים( 4-3-3)

3V3 +7 שיפור החזקת הכדור קשרים( 4-3-3):

סדר שטח 20*20 מקם 7 תומכים לפי עמדות ספציפיות, (ראה איור). בתוך השטח משחקים 3V3 למשך 2 דק' ולאחר מכן מחליפים עם השחקנים התומכים. 


וריאציה:

הגבלת נגיעות

קבוצה מתחילה להניע כדור מהבלם וצריכה להגיע לחלוץ ובחזרה על מנת לזכות בניקוד


נקודות מפתח:

מבנה נכון של שלישיית הקישור, מרחקים סבירים

תיאום במשחק הגנה והתקפה

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

פינוי שטחים

קבלת החלטות