6V6+2 להתקפה 4V2

6V6+2 להתקפה 4V2:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של 10 שחקנים. 

את המגרש מחלקים לשלושה חלקים, בשליש מרכזי משחקים 6V6 עם שני ג'וקרים

בשלישים ההתקפיים משאירים שני שחקני התקפה מכל קבוצה. 

המטרה היא לחבר במרכז המגרש 10 מסירות רצופות ואז להעביר את הכדור לצמד שחקני ההתקפה, לא משנה באיזה צד. 

לאחר המסירה שני שחקנים מהמרכז יכולים להצטרף וליצור התקפה של 4V2

לאחר סיום המהלך ההתקפי מתחילים מחדש.


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטחים

הצטרפות של שחקן בודד 3V2


נקודות מפתח:

זוויות מסירה

צירופים

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

ניצול יתרון מספרי

מעברים מהירים

סיומת