5V3+2 לחץ כיחידה

5V3+2 לחץ כיחידה:

סדר שטח ריבועי 20*18. בתוך השטח קבוצת התקפה של חמישה שחקנים, נגד שלושה מגנים. בחוץ עומדים עוד שני תומכים של קבוצת ההגנה. המטרה היא שקבוצת ההגנה צריכה להחזיק בכדור במשך 2 דק. שלושת המגנים צריכים ללחוץ ולחלץ כדור ולאחר מכן למסור לאחד התומכים שלהם. הלחץ צריך להיות מתואם, שחקן אחד תמיד יוצא ללחוץ מוביל כדור בזמן ששחקן שני תמיד יספק לו תמיכה והשחקן השלישי תמיד שומר על איזון המבנה והשטח. תפקידים משתנים בהתאם לתנועת הכדור.


נקודות מפתח:

תיאום ותקשורת

צמצום שטחים

קריאת מהלכים

מסירות איכותיות

זוויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

מעברים מהירים