טיקי טקה שלישיות

טיקי טקה שלישיות:

סדר שלוש כיפות במרחק 7 מטר אחת מהשנייה. כל שחקן עומד על כיפה. שחקן עם הכדור מתחיל את רצף הצירופים וחילופי העמדות, (ראה איור).


פיתוח משחק:

מרחק בין השחקנים

הגבלת נגיעות

שינוי כיוון

תרגול שתי הרגליים

נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

תזמון

מקצב

ריכוז