מוסר קיר

מוסר קיר:

יוצרים שטח של 15 על 20 כאשר במרכז השטח מניחים שני קונוסים או מטרת דמות ושחקן עומד בינהם. בצידי השטח עומדים שני שחקנים  אחד מהם עם כדור מתחיל את התרגול. מסירה אלכסונית לשחקן במרכז ותנועה לנקודה ממול לקבלת מסירה בנגיעה. לאחר מכן ימסור כדור רוחב ארוך לצד השני משם יבצע השחקן את אותה פעולה בכיוון ההפוך (ראה איור). 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי מרחקים

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

מסירה איכותית

נגיעה ראשונה

דיוק

תזמון