מסירה, תנועה, קבלה והשתחררות

פס, תנועה, קבלה והשתחררות:

מתחלקים ל קבוצות של 8 שחקנים. 4 שחקנים משמשים כתומכים מבחוץ ובפנים 2V2. לכל שחקן צהוב כדור. שחקן צהוב מוסר לתומך ויכול לקבל ממנו בחזרה או ללכת לתומך אחר ולקבל ממנו כדור של הבן זוג שלו. שחקנים כחולים מבצעים שמירה פסיבית ורק מבצעים תנועה אחר השחקנים שמובילים. לאחר פרק זמן מחליפים תפקידים. 


וריאציה:

שמירה אגרסיבית

טכניקות מסירה שונות

הגבלת נגיעות

הוספת כדורים

מרכיב תחרותי


נקודות מפתח:

מסירה מדוייקת

ראש מורם

תקשורת וערנות