מסירות ארוכות למשחק מעברים

מסירות ארוכות למשחק מעברים:

יוצרים שלושה שטחים מלבניים 25*45 מטרים. 

מחלקים את השחקנים לשישה זוגות כל ארבעה שחקנים באותו הצבע.

כל זוג מבצע את תרגול המסירות עם הצבע הזהה לו.

הזוגות מבצעים צירופים מסירות ולאחר מכן מסירה ארוכה לזוג בשטח הנגדי.

שחקן המטרה שאליו יצאה המסירה צריך להשתלט ולאחר מכן לבצע צירוף עם בן זוגו ולמסור בחזרה לצד השני. 


פיתוח תרגיל:

1.מתחלקים לשלוש קבוצות של ארבעה שחקנים, קבוצה אחת נכנס לשטח האמצעי ומתפקדת כקבוצה מגנה

הקבוצה המגנה שולחת שני שחקנים לשליש של אחת הקבוצות התוקפות במטרה לא לאפשר להם לבצע מסירה ארוכה לצד השני

אם יצאה מסירה והשחקן בצד השני השתלט על הכדור הם זוכים בנקודה

ניתן גם לבצע מסירה שטוחה דרך השליש המרכזי לצבור ניקוד. כאשר שחקן עוצר את הכדור בצד השני שחקני השחקנים שהמתינו במרכז רשאים להכנס וללחוץ


2.מחברים את כל השטחים יחד ומשחקים 4V4+4  החזקת כדור כאשר השחקנים של הקבוצה השלישית משמשים כתומכים ויוצרים 8V4, לתומכים נגיעה אחת


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

דיוק

עצירה

נגיעה ראשונה

וויסות כוח