מסירות כפולות במלבן

מסירות כפולות במלבן:

סדר שישה קונוסים במרחק של 10 מטרים אחד מהשני. בכל קונוס עומד שחקן אחד. בקצה הימני יעמוד זוג עם כדורים ובקצה השמאלי התחתון עוד זוג עם כדורים.
תחילת תרגול: שחקנים משני הכיוונים יוצאים בו זמנית. שחקן עם כדור מבצע מסירה כפולה עם השחקן מולו, השחקן שמקבל בחזרה ממשיך בפס ארוך עד לשחקן בקצה. השחקן שהוריד כדור מסתובב מהר ורץ לעשות מסירה כפולה עם השחקן שקיבלת כדור ארוך. משתלט ומכדרר לתחילת הטור השני. מחליפים עמדות לפי סדר.


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

ריכוז

מסירות מהירות ומדוייקות
מנח נכון של הגוף
נגיעה ראשונה איכותית
מסירה כפולה איכותית
כדרור עם ראש מורם