מסירות כפולות ומסירות קיר במבנה Y

מסירות כפולות ומסירות קיר במבנה Y:

שחקנים בקבוצות של 6
מבנה Y בין כל כיפה 7-10 מטרים
שחקן A מתחיל עם הכדור ומבצע מסירה כפולה עם שחקן B
שחקן A ממשיך במסירה לשחקן C ונכנס לעמדה של שחקן B
שחקן B מגיע לתמוך בשחקן C
שחקן C מוסר לשחקן B שממשיך במסירה אל שחקן E ונכנס לעמדה של שחקן C, שחקן C נכנס לעמדה של שחקן D
שחקן D יוצר זווית נוחה לקבל מסירה משחקן E
שחקן D מוסר לשחקן A שנמצא בעמדה החדשה
שחקן A מוסר קיר לשחקן E שמוסר חזרה לשחקן הראשון וכל הצירופים מתחילים מחדש, חילופי העמדות לפי הסדר.

פיתוח תרגיל:
הגבלת נגיעות
שינוי מרחק השחקנים
שינוי כיוון צירופי המסירות

נקודות מפתח:
מסירות איכותיות
נגיעה ראשונה איכותית
זוויות מסירה
תיאום
קבלת כדור במנח גוף מתאים
צירופים מהירים ואיכותיים