מסירות כפולות ונגיעה ראשונה ליציאה מלחץ

מסירות כפולות ונגיעה ראשונה ליציאה מלחץ:

סדר שטח מעויין 15*15, בכל כיפה עומד שחקן ובמרכז השטח מתחילים שני שחקנים.

התרגול מתחיל במסירה של שחקן A לכיוון שחקן B שמרכז השטח, שחקן B מגיש לשחקן A בחזרה ושחקן A מוסר כדור אלכסוני ימינה אל שחקן D

שחקן A רץ לתפוס עמדה במרכז השטח במקום שחקן B ושחקן B נכנס לעמדה של שחקן A

התרגול ממשיך באופן זהה, שחקן D מוסר למרכז אל שחקן C, שחקן C מגיש בחזרה וD מוסר כדור אלכסוני ולאחר מכן מחליפים מקומות

את הכדור של שחקן E יקבל עכשיו שחקן A שנמצא במרכז וימשיך את הצירופים עד לסיום הזמן או מספר החזרות.


פיתוח תרגיל:

1.הגבלת נגיעות

2.שינוי כיוון

3.שינוי טכניקה עצירה/מסירה

4. שינוי מרחקים

5. שחקן B  יוצא לכיוון שחקן A בלחץ, שחקן A צריך לבצע נגיעה ראשונה לכיוון הנגדי מהלחץ ולבצע מסירה לשחקן הבא D. ( הטעיה והשתחררות מהלוחץ)


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

עצירות

נגיעה ראשונה 

מסירות כפולות

תיאום תזמון ותקשורת

לחץ

ראש מורם

הטעיות