מסירות כפולות עם תומך בטורים

מסירות כפולות עם תומך בטורים:

שני טורים במרחק 20 מטרים שישה שחקנים לתרגול. מלבן 20 על 10. כדור מתחיל בטור אדום. שחקן כחול תומך אלכסונית מחוץ למלבן. מסירה לתומך כחול וקבלה בנגיעה בשטח מלפנים. שחקן אדום מכדרר למרכז המלבן תוך כדי שחקן כחול רץ לתמוך בטור הכחול. מסירה של שחקן אדום לטור כחול, שחקן כחול מבצע דאבל פס עם התומך הכחול על השחקן האדום והפעולה חוזרת שוב לצד השני. התומך הכחול עובד כל הזמן מצד ימין לשמאל לאפשר תמיכה למסירה כפולה. מחליפים תומך כל 90 שניות

נקודות מפתח:
מסירה איכותית
נגיעה ראשונה, נגיעה להמשך לאחר קבלה
זווית מסירה נוחה
דאבל איכותי
עצירה