מסלול צירופים מורכב לשיפור כישורי המסירה

מסלול צירופים מורכב לשיפור כישורי המסירה:

סדר את סימוני ה מסלול כפי המתואר באיור, המרחקים בין השחקנים צריכים להיות מותאמים לקבוצת הגיל, מרחק מומלץ משחקן לשחקן הוא 10 מטר

סדר את הסימונים המתאימים ומקם את השחקנים בעמדות שלהם. 

שחקן A מוסר לשחקן B ונכנס בריצה לטור השחקנים שעומדים אחרי שחקן C

שחקן B מוסר לשחקן C ורץ לעמדה של שחקן D

שחקן D ושחקן E מחליפים מקומות בתזמון המתאים, שחקן C מוסר את הכדור לשחקן D שנכנס לעמדה החדשה בה עמד שחקן E

שחקן D מוסר חזרה לשחקן C ונשאר במקום, שחקן C מוסר כדור אלכסוני לתנועה של שחקן E ורץ לעמדה הבאה אותה עזב שחקן B

שחקן E מוסר את הכדור לשחקן G

שחקן G מוסר לשחקן F

שחקן F מוסר את הכדור לשחקן שהמתין אחרי שחקן C בטור, אותו שחקן מוסר את הכדור לשחקן G וכל הצירופים חוזרים על עצמם באותו האופן מהתחלה כאשר השחקנים בעמדות חדשות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז

צירופים איכותיים

חיזוי ותיאום המסירה

מנח גוף מתאים

תקשורת