מציאת קו מסירה

סדר שטח ריבועי מתאים לקבוצת הגיל וכמות השחקנים 

אפשרות לשטח של 30*20 מ'

חלק את השחקנים ל 3 קבוצות של 5 שחקנים בצבעים שונים

קבוצה 1 תעמוד מסביב לשטח עם כדור 1

קבוצה 2 כל שחקן עם כדור אישי בתוך השטח

קבוצה 3 בתוך השטח כדור 1

קבוצה 2 כל שחקן מכדרר בחופשיות בתוך השטח 

קבוצה 3 השחקנים מבצעים תנועה ומחליפים מסירות בינהם עם כדור 1

קבוצה 1 צריכה למצוא קווי מסירה בין כל השחקנים במרכז השטח ולהצליח להחליף מסירות בין חברי הקבוצה בלי שהכדור יפגע בדרך באחד מהשחקנים של קבוצות 2 ו 3

בכל פרק זמן מחליפים תפקידים בין הקבוצות


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח המגרש

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

תזמון

צירופים

נגיעה ראשונה איכותית