משולשים כפולים בנגיעה אחת

משולשים כפולים בנגיעה אחת:

יוצרים ארבעה שטחי ריבוע מחוברים כל אחד 10 על 10. תרגיל זה דורש תיאום, תזמון וקואורדינציה מצד השחקנים ולכן אינו מתאים לכל רמת גיל. בחלק השמאלי העליון והימני התחתון מתחיל התרגול יחד. שחקן מוסר לשחקן מולו ומקבל בחזרה בנגיעה אחת. השחקן שביצע נגיעה מבצע תנועה הצידה ומפנה קו מסירה. השחקן הראשון מוסר כדור לשחקן בשטח המקביל שמוסר בנגיעה אחת לשחקן שביצע השתחררות הצידה וזה מעביר את הכדור בצורה אלכסונית לקבוצה השנייה. השחקנים מתמקמים מיד מחדש ומתחילים באותו התזמון את הצירופים

פיתוח תרגיל:

אפשר לחזור לכדור אחד ולהוסיף את השני תוך כדי תרגול

הגבלת נגיעות

החלפת תפקידים

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות ומהירות
נגיעה ראשונה
תנועה שוטפת
ראש מורם
תקשורת
מנח גוף נכון