משחקי צירופים במעגל

משחקי צירופים במעגל:

יוצרים מעגל של שמונה קונוסים ( יותר או פחות). כל קונוס 5 מטרים לפחות. בכל קונוס עומד שחקן אחד, בקונוס הראשון יעמדו זוג או יותר.
תחילת תרגיל: שחקן מבצע מסירה כפולה וממשיך במסירה לשחקן הבא (ראה איור). הצירופים מאוד פשוטים, כדי לא לגרום להמתנה מיותרת של שחקנים, ניתן להוסיף כדורים נוספים כדי לשמור על הקצב או להקטין את כמות השחקנים. 
 

נקודות מפתח:

פס איכותי, דיוק ומהירות
מנח נכון של הגוף בקבלה
נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז

שתי רגליים