משחק מסירות מורכב במלבן

משחק מסירות מורכב במלבן:

סדר שישה שחקנים בריבוע 12*12. ארבעה שחקנים בפינות ושני תומכים נוספים במרכז. תחילת התרגול מסירה של שחקן A לתומך 1. 

שחקן B מפנה את העמדה שלו ורץ לעמדה הבאה

שחקן A רץ לקבל מסירה מתומך 1 בעמדה של שחקן B

שחקן A מוסר לשחקן B בעמדה החדשה

שחקן B מבצע מסירה כפולה עם תומך 2

שחקן C מפנה את העמדה שלו לשחקן B

שחקן B מקבל את המסירה מהתומך בעמדה של שחקן C

שחקן B מוסר לשחקן C ומתחילים מחדש


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות ומהירות
נגיעה ראשונה איכותית
תנועה שוטפת
ראש מורם
תקשורת
מסירה כפולה איכותית
שיתוף פעולה ותיאום של הזוג במרכז