נגיעה ראשונה בשטח צר

נגיעה ראשונה בשטח צר:

סדר שטח ריבועי קטן ושחקן עומד בתוכו. ארבעה קונוסים ממול במרחק של 7-10 מטרים. שלושה שחקנים עומדים מסביב, שני שחקנים עם כדורים. 

שחקן A מוסר לשחקן B במרכז ורץ לפינה פנויה

שחקן B מקבל את הכדור ומוסר אל שחקן ללא כדור

שחקן B משתחרר ומקבל מסירה משחקן D, שחקן D רץ לעמדה ריקה, שחקן B מוסר את הכדור לשחקן ללא כדור

התרגול ממשיך לפי אותו עיקרון של מסירה וריצה לעמדה פנויה ועצירה ומסירה של התומך לשחקנים פנויים, לאחר פרק זמן מחליפים את התומך


וריאציה:

מסירות שונות, לראש לחזה מהאוויר, שחקן צריך להשתלט ולמסור.


נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית

עצירה

מסירות מדוייקות ומהירות

שתי רגליים

קבלה בחצי תפנית