צירופים בחמישיות ( תמיכה, מסירות כפולות וחילופי עמדות)

צירופים בחמישיות ( תמיכה, מסירות כפולות וחילופי עמדות):

סדר מבנה ריבועי 15*15, חלק את השחקנים לחמישיות וסדר כל שחקן במקום המתאים לו

שני שחקנים בקו ראשון, שני שחקנים בקווים ושחקן אחרון בעמדה גבוהה.

תרגול מתחיל מתנועת השתחררות של שחקן B ומיד לאחר מכן שחקן A מוסר כדור לשחקן C

שחקן B מגיע לתמוך בשחקן C ומבצע איתו מסירה כפולה

שחקן D מבצע השתחררות, שחקן C מוסר כדור לשחקן E ומיד מגיע לתמוך שחקן D שמבצע איתו מסירה כפולה

חילופי העמדות של השחקנים מתבצעים לפי סדר עולה, שחקן A נכנס לעמדה של שחקן B, B ל C וממשיך 


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח 

הגבלת נגיעות

שינוי צירופים

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

מנח הגוף לקראת קבלת הכדור

השתחררות מהירה

מסירות כפולות