צירופים בנגיעה אחת, 3rd Man Run

צירופים בנגיעה אחת, 3rd Man Run:

סדר מעויין, בין כל כיפה 10 מטרים. 5 שחקנים מינימום לתרגול

שתי תבניות שונות לצירופים:

1. שחקן A מתחיל במסירה לשחקן B ורץ לכיוון שחקן C

שחקן C מוסר כדור לשחקן A שמגיע בתנועה, שחקן A מוסר לשחקן D והצירופים מתחילים באותו האופן לכיוון ההפוך

שחקנים B ו C יכולים להחליף עמדות במהירות ולאחר פרק זמן מסויים מחליפים אותם


2. שחקן A מתחיל במסירה כפולה עם שחקן B, כשהכדור חוזר לשחקן A הוא מוסר לשחקן C ונכנס לעמדה של שחקן B

שחקן B מבצע תנועה לכיוון שחקן C, מקבל מסירה ומוסר לשחקן D, מתחילים באותו האופן לכיוון ההפוך.

שחקן A נכנס לעמדה של שחקן B, שחקן B לעמדה של C ושחקן C לעמדה של D. 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

תזמון

צירופים

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז