צירופים וחילופי מקום בחמישיות

צירופים וחילופי מקום בחמישיות:

סדר ריבוע 10*12 עם סימון במרכז. כל שחקן עומד ליד כיפה. 

שחקן 1 מוסר לשחקן 2, מחליף מקום עם שחקן  3 מקבל את המסירה חזרה  מ 2 ומוסר לשחקן 4.

לאחר המסירה לשחקן 4, שחקן 1 נכנס לעמדה של שחקן 2, ושחקן 2 נכנס למרכז

שחקן 4 מוסר לשחקן 5 ומחליף מקום עם שחקן 2 שנמצא במרכז.

שחקן 4 מוסר לשחקן 3 שנמצא בעמדה ההתחלתית של שחקן 1.

ממשיכים באותו העיקרון של חילופי המקום ואופן המסירות.


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון הצירופים

תרגול בשתי רגליים


נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז

תזמון

עצירה איכותית