צירופים וחילופי מקום במעגל

צירופים וחילופי מקום במעגל:

סדר קבוצת שחקנים במעגל, לא מומלץ מעל 6-8 שחקנים. במרכז המעגל ממתין שחקן. התרגול מתחיל במסירה של אחד השחקנים אל השחקן החופשי במרכז וכניסה לשמבצת שלו. השחקן החופשי מוסר לכל שחקן שירצה ורץ לתפוס את המשבצת שלו, השחקן שקיבל מוסר לשחקן במרכז וכך ממשיכים עד פרק זמן מסויים. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

הגבלת רגל

שינוי שטח

ניתן לשחקן עם שני שחקנים חופשיים במרכז כאשר אחד מקבל ומוסר לחברו בנגיעה וחברו שמוסר החוצה עוזב את המעגל לטובת השחקן החדש שנכנס. ממשיכים באופן זהה כאשר הוותיק הוא זה שעוזב ראשון והוא זה שמוסר החוצה.


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

נגיעה ראשונה איכותית

עצירה איכותית

מנח גוף נכון בקבלת כדור